GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My všichni v naší společnosti KOTRLA, a. s.

se sídlem: Rokytnice čp.190, 755 01  Vsetín, IČO: 47676663, DIČ: CZ47676663

si nesmírně vážíme Vaší důvěry, kterou nám poskytujete tím, že nám svěřujete důležité informace o Vás samých – např. své jméno, kontaktní údaje, bydliště aj. I proto si dáváme velmi záležet na tom, jak je s Vaším soukromím nakládáno a jak jsou Vaše osobní údaje chráněny. K tomuto jsme přijali následující zásady, které se zavazujeme při kontaktu s Vámi dodržovat.

Veškeré zpracovávání osobních údajů, jakožto i tyto zásady, jsou v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje korektně a transparentně a pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Vaše údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, snažíme se je zpracovávat přesně a v co nejvyšší míře aktualizovaně, nicméně vždy po dobu ne delší, než je nezbytné. Vaše údaje chráníme před neoprávněným či protiprávním zpracováním nebo zneužitím a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.