KOTRLA a.s.

 

Vizitka firmy

KOTRLA a.s. je  ryze českou společností s českým kapitálem, s transparentní organizační strukturou, tvořenou konkrétními lidmi. S pokorou si troufáme říci, že díky modernímu přístupu, úrovní a rozsahem nabízených služeb, jsme se za dobu své existence stali jedním ze silných a stabilně prosperujícíh podnikatelských subjektů tuzemského trhu. A s více než 140-ti zaměstnanci patříme k významným zaměstnavatelům vsetínského regionu.

pefc 300 tuv 300

Jsme držitelem certifikátu PEFC - „Spotřebitelský řetězec lesních produktů"a zároveň vlastníme akreditaci na systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001. V souvislosti s pilařskou výrobou v Hranicích na Moravě jsme držitelem Certifikátu řízení výroby dle normy EN 14081-1.  Certifikáty ke stažení ZDE.

 

Zásady ochrany osobních údajů akciové společnosti KOTRLA.


Oborová struktura

Nabízíme poměrně široké portfólio služeb napříč několika obory, vzájemně úzce provázanými. Naši činnost realizujeme v těchto oblastech: obchod a přeprava dřeva, pilařská výroba, servis vozidel, pneuservis, kompletace speciálních nástaveb pro odvoz dřeva, bazar vozidel, zakázková výroba hydraulických hadic, prodej motorové nafty, mezinárodní dopravy. Všechny tyto činnostijsou přehledně uspořádány do tří základních oborových kategorií: DŘEVO A LES, AUTODOPRAVAPILAŘSKÁ VÝROBA.


Historie firmy

 

Rok 1994

Vše vzniklo z rukou (ne)obyčejného "ogara" z Valašska se srdcem motokrosového závodníka

tatra

V tomto roce se začíná psát historie naší společnosti, prapočátek všeho. Pan Dušan Kotrla (dále jen D.K.) si tehdy jako 25-ti letý mladík podává žádost na MěÚ ve Vsetíně o vydání živnostenského oprávnění v oboru silniční dopravy a obchodní činnosti. K prvnímu stroji pro manipulaci dřevní hmoty se záhy pořizuje druhý a souběžně jsou přijati první dva zaměstnanci (mmj. oba dodnes ve firmě pracují!). Brzy je přikoupen další nákladní automobil TATRA 148, který byl pro potřebu přepravy dřeva přestaven vlastními silami. Od tohoto roku se vedle rozšiřování strojového a vozového parku začíná nabalovat také obchod se dřevem.

 

Rok 1997

Transformace, získání majority v akciové společnosti Rokytnice

 tatra 1997

Je založena akciová společnost s jediným vlastníkem, do které je dle znaleckého posudku vložen celý tehdejší majetek fyzické osoby D.K. Smyslem této transformace byla snaha o posílení pozice v akciové společnosti Rokytnice, spadající pod ZD Liptál,  jež bylo tehdejším pronajímatelem areálu, ve kterém pan Kotrla provozoval svou obchodní činnost. Po poměrně složitých právních krocích, spojených mj. i s vypořádáním restitučních nároků oprávněných osob vůči tehdejšímu ZD, dochází nakonec ke zdárnému spojení dvou ekonomických subjektů (Rokytnice a.s. a Kotrla a.s.) v jednu společnost: KOTRLA a.s.  Po vyřešení majetkových podílů se začíná postupně s investicemi do chátrajícího areálu bývalého JZD a do výstavby funkčního a administrativního zázemí firmy. Rok 1997 byl mj. rokem rozšíření činností o obor prodeje keramických obkladů a dlažeb, koupelnového vybavení a byla vybudována prodejna stolařských materiálů, s následnou výrobou kuchyní a nábytku. Firma pořizuje v tomto období také první vozidla střední velikosti pro silniční přepravu zboží.

 

Rok 1999

Rozšíření nabízených služeb, výrazné posílení tržního podílu

servis Jasenice predservis jasenice po

V tomto roce byl společností Foresta, a.s., se sídlem ve Velkých Karlovicích, nabídnut k odskoupení areál servisního střediska pro nákladní automobily a lesní stroje, v místní části Vsetína, zvané Jasenice. V průběhu následujících let firma tyto plochy a prostory postupně rekonstruuje na moderní opravárenské středisko, kdy rozšiřuje své služby také o prodej nafty a zakázkovou výrobu vysokotlakých hydraulickcýh hadic. Toto středisko působí dodnes jako servis pro vlastní dopravu firmy a zároveň i pro širokou podnikatelskou i soukromou veřejnost.

 

Rok 2002-2007

Strategické rozhodnutí, vnitropodnikové hospodaření

historiepila pilanovednes2

Tento rok je dalším významným mezníkem v historii naší společnosti. Dochází k zakoupení pilařského provozu v Hranicích, kdy po dvouletém provozu firma investuje do celkové modernizace dřevozpracující pořezové linky. Současně rozšiřujeme provoz o plně automatickou třídící linku kulatiny. Investice dosahují v řádech několika desítek miliónů korun, navyšuje se kapacita pořezu, je to období hledání nových odbytových možností. Středisko již pracuje na dvousměnný provoz. V roce 2012 za přispění fondů z EU realizujeme další velkou modernizaci na pile, kdy se zprovozňuje nová rozmítací pila a linka na pořez slabé kulatiny.

 

Tímto se dostáváme až k dnešní podobě firmy, kdy jednotlivé činnosti fungují v podobě samostatně hospodařících vnitropodnikových středisek. Tato jsou sice vzájemně oborově úzce propojena, ale nejsou na sobě nikterak existenčně závislá. Princip jejich činnosti je tedy založen na střediskovém hospodaření, jde o tzv. firmu ve firmě. Díky širokému portfóliu jednotlivých služeb naše firma maximálně využívá synergického efektu, který přináší nemalé ekonomické úspory a také velkou konkurenční výhodu.

 

Rok 2014

Optimalizace struktury firmy, růst efektivity

V tomto roce dochází k dalšímu strategickému rozhodnutí - z důvodu neustále se zvyšujícího tlaku na minimalizaci obchodní marže ze strany velmi silných konkurentů v daném oboru,  firma nakonec po mnoha letech definitivně opouští oblast prodeje keramických obkladů, koupelnového a kuchyňského vybavení. S jedním z největších hráčů na tuzemském trhu, společností SIKO-KOUPELNY, a.s., jsme uzavřeli dohodu o odprodeji obou studií a s podmínkou zachování výše uvedených činností v našem areálu. Další z našich podmínek bylo zachování pracovních míst pro naše tehdejší zaměstnance, což bylo protistranou akceptováno v plném rozsahu.

 

Rok 2015

Strategické partnerství

biomac2 biomac

Je rokem transformace vlastnické struktury naší společnosti. 100%-tním akcionářem firmy se stává KOTRLA HOLDING, a.s., souběžně s tímto krokem dochází k nucenému výkupu akcií drobných akcionářů naší společnosti. Ve stejném roce vzniká strategické partnerství s nejvýznamnějším tuzemským výrobcem pelet a briket, společností BIOMAC s.r.o. Naše společnost se stává dodavatelem významného objemu odpadů vyprodukovaných při naší výrobě řeziva, jež dodáváme do jejich peletkárny. Tato je vybudována přímo v centru naší pily v Hranicích.

 

 Manipulační sklad Jablůnka

sklad Jablunka1

Ve stejném období ukončujeme činnost našeho manipulačnícho a expedičního skladu s dřevní hmotou, který jsme po mnoho let provozovali v blízkosti vsetínského vlakového nádraží, v pronajatých prostorách společnosti DELTA-Vsetínská pila s.r.o. Toto středisko přesunujeme strategicky opět k vlakovému nádraží, ale tentokrát do nedaleké obce Jablůnka, do zcela nových prostor.

 

Současnost

Stabilizace firmy, ekologie, rozvoj systému zaměstnaneckých benefitů

JOV 6589

Jsme středně velkou, regionální společností, zaměstnávající akutálně přibližně 140 pracovníků. Našim hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej řeziva z pilařského provozu v Hranicích. Disponujeme poměrně významnými dopravními kapacitami, a to jak pro přepravu dřevní hmoty, tak pro silniční přepravu ostatního zboží a materiálu. V návaznosti na naši historii, jsme vždy byli a i nadále chceme být stabilní a seriózní společností, která je schopna zajistit veškeré služby spojené s nákupem a prodejem dřevní hmoty (včetně palivového dříví pro domácnosti). Pro podnikatelskou i privátní sféru jsou v servisních dílnách pro opravy nákladních, užitkových i osobnícho vozidel, k dispozici zkušení pracovníci. Veškeré ekonomické aktivity našich jednotivých středisek se poměrně úzce vzájemně prolínají a doplňují se, nicméně jsou schopny generovat kladný výsledek z aktivit z vnějších obchodních vztahů.

 

Naši společnost se snažíme neustále rozvíjet, udržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů, s prioritou solidního jednání a celospolečenské odpovědnosti. V souvisloti s výrobním programem pily klademe důraz na ekologické aspekty produkce a globálně se snažíme inovovat postupy práce s ohledem na ochranu přírody a životního prostředí.  Vážíme si práce a loajality našich zaměstnanců (za poslední dva roky jsme významně rozšířili systém zaměstnaneckých benefitů) a podporujeme konkrétní projekty ze sportovní či sociální oblasti.