Sypké materiály

Dřevní štěpka, pilina a kůra patří k neméně podstatným artiklům našeho pilařského sortimentu. Pro velko i maloodběratele dodáváme dle požadavků tříděnou kvalitu převážně měkkého dříví (smrk, borovice, modřín). Nezbytnou součástí našich služeb je také zajištění přepravy veškerých nabízených produktů.

 

Sortiment sypkých materiálů

 

DŘEVNÍ ŠTĚPKA

stepkaPro unikátní tepelné a energetické vlastnosti nabízíme dřevní štěpku jako ideální surovinu pro vytápění - biopalivo. Zároveň ji dodáváme do teplárenských a elektrárenských podniků, které ji zužitkují při produkci bioenergie. Dřevní štěpku získáváme jako vedlejší produkt při zpracování kulatiny, s variabilním podílem kůry a dřeviny.


 

PILINA

pilina2Pilina patří spolu s dřevní štěpkou k našim významným obchodním artiklům, který dodáváme zejména do zpracovatelských provozů produkujících ekologická paliva - dřevní peletky, brikety, apod. Pilina jako biomasa je ceněna zejména jako energetické palivo, které patří k obnovitelným zdrojům energie.


 

KŮRA

kuraNedrcenou mulčovací kůru nabízíme pro maloobdběratele, tzn. pro zahrádkáře, majitele rodinných domů, apod. Kůra poskytuje vysokou ochranu proti plevelům, zabraňuje odprařování vody a následnému možnému zmrznutí rostlin v zimním období. Jde o zcela ekologickou surovinu, která je ideální pro okrasné a užitkové rostliny. Nejen, že dotváří celkovou estetickou atmosféru okrasných zahrad a parků, ale zejména obohacuje půdu o nezbytný humus.